۱۳۹۱/۲/۷

این عکس فتوشاپ نیست / مجسمه فردوسی را برای فاطمه همیشه حامله سیاه پوش کرده اند


مجسمه فردوسی در میدان فردوسی شهر تهران به مناسبت ایام مضحک فاطمیه از سوی  اراذل و ابواش حزب الهی سیاه پوش شد

باور کردنی نیست در میدان فردوسی تهران اراذل و اوباش اسلامی با نصب یک پرچم کریه و اویزان کردن شال سیاهی بر گردن مجسمه فردوسی به ایران  و فردوسی توهین کردند. چرا فردوسی بزرگی که زندگی اش را برای سربلندی ایران گذاشت اینقدر مورد بی مهری ایرانیان قرار می گیرد؟
  متاسفم بگویم امروز وقتی که از میدان فردوسی عبور می کردم از خنده ایرانی نماها نسبت به این رویداد خجالت اور بهت زده شدم . مردمی را دیدم که به جای اعتراض به توهین فردوسی به سوژه جدید اشاره می کردند و می خندیدند !! تعجبی ندارد وقتی با بزرگان ایران زمین این چنین برخورد می کنیم اعراب و بیگانگان به فکر دست اندازی و چپاول ایران باشند و اعراب کثیف خلیج فارس به فکر جداسازی ایران باشند. 
این فاطمه همیشه حامله  تازی برای ایران چه کرده است که بیست روز در سال برایش عزاداری می کنند و  به ایران و ایرانی و فردوسی توهین می کنند . شرم بر ما که سکوت می کنیم