۱۳۹۱/۲/۸

تنها یک روز در سال 91 هجری شمسی زنان ایرانی حق دارند بد حجاب باشند آن هم روز انتخابات دور دوم طویله شورای اسلامی است


به گزارش جمیع سایتهای اصولگرا با اغاز فصل گرما نیروی کثیف انتظامی از تشدید برخورد با بدحجابها خبر داد .
فرمانده نیروی انتظامی تنها یک روز  ویژه برای بدحجابها اختصاص داد و گفت : تنها در روز  انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور دوم بدحجابها عزیز هستند و ما از بدحجابی استقبال می کنیم . ولی روز های قبل و بعد از انتخابات اگر کسی بدحجاب باشد به شدت برخورد می کنیم