۱۳۹۱/۳/۳

شاهین نجفی در مسیری گام بر می دارد که فریدون فرخزاد گام برداشت

دیروز
فریدون فرخزاد بعد از بلوای سال 57 در غربت به فکر آزادی ایران بود و در کنسرتهایش بی پروا به انقلاب اسلامی و امام دجال انقلاب می تاخت و مورد تکفیر سران جمهوری اسلامی قرار گرفت و سرانجام توسط مزدوران جمهوری اسلامی در المان کشته شد.
 
امروز
شاهین نجفی خواننده ای که به فکر اصلاح کشورش است پس از محدودیتهایی که رژیم جمهوری اسلامی برایش ایجاد کردند به ناچار به المان مهاجرت کرد و در  ترانه هایی که اجرا می کند به مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران می پردازد و در اخرین ترانه اش به نقد خرافه می پردازد و مورد تکفیر سران پلید جمهوری اسلامی و اخوندهای کثیف قرار می گیرد و برای سرش جایزه صد هزار دلاری می گذارند و حتی صحبت از اعزام تیم ترور شاهین نجفی به المان هم شده است

فردا
دولت المان در جریان قتل فریدون فرخزاد کوتاهی کرد و آمران و عامل قتل فریدون فرخزاد به راحتی فرار کردند و اینک در گروهی موسوم به 5+1 خواستار توقف غنی سازی اتمی ایران شده است تا تحریم های نفتی و بانکی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کنند و صادرات خود به ایران را از سر بگیرند در حالیکه رژیم جمهوری اسلامی در سی و سه سال گذشته بیش صدهها تن از ایرانی ها مستقر در کشورهای اتحادیه اروپا برا به قتل رسانده است و همچنان هم خواستار قتل شهروندان ساکن در اروپا می شود .
سیاست مماشات با رژیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر سابقه طولانی دارد و اگر فرخزاد ها و نجفی ها توسط جلادان جمهوری اسلامی به قتل برسند صدایی ازدولتهایی اروپایی در نمی اید.

اتحادیه اروپا نگران بمب اتم جمهوری اسلامی ایران است که می تواند در یک حمله یک شهر را نابود کند ولی نگران به قتل رساندن شهروندانش با چاقو توسط  سران جمهوری اسلامی نیست!