۱۳۹۱/۲/۲۵

امام نقی : اگر خامنه ای جام زهر سر بکشد مرتد است چون انرژی هسته ای حق مسلم ماست


امام نقی  صبح امروز علمای هسته ای را به حضور پذیرفتند و  به ایراد سخنرانی پرداختند .

در دیدار دانشمندان هسته ای در محضر امام نقی دانشمندان هسته ای با ارائه گزارشی اعلام داشتند ایران اسلامی تنها چند ماه با ساخت بمب اتم فاصله دارد.
 
امام نقی با اشاره به حق مسلم هسته ای برای عموم نقویان بیان داشتند :« اخیرا فشار های بی امان غرب ملحد را از نزدیک بر ماتحت جمهوری اسلامی  مشاهده می کنم. یادم است همین فشار  روی ناحیه امام خمینی سر جریان قطعنامه 598 صورت گرفته بود البته شما جوان هستید و چیزی خاطرتان نیست خمینی قرار بود به همین سامرا بیایید و ما را از دست صدام حسین نجات دهد ولی خمینی انقدر بی عرضه بود حتی نتوانست کربلا را ازاد کند چه برسد به سامرا و قدس شریف .بگذریم , همین خمینی ملعون هم بعد از هشت سال خفت جام زهر را سر کشید و خودم حکم ارتداد خمینی را صادر کردم» .
امام نقی در بخش دیگری بیان داشتند : ـ «اخیرا شنیدم برای یکی از خوانندگان رپ نقوی که برای مدح بنده ترانه ای منتشر کرده است حکم ارتداد صادر کرده اند از همین جا می گویم مرتد ایت الله شکر فروشی است که شکر را به نقویان گران می فروشد . مرتد خامنه ای است که از حق مسلم هسته ای عموم نقویان کوتاه بیایید و جام زهر هسته ای سر بکشد»
امام نقی  در تشریح اتم بیان داشتند : ـ« الله اتم را افرید و شما جوانان باید اتم را بشکافید و از قدرت درون اتم در حفظ مصالحه مترقی اسلام استفاده کنید . بمب اتم باید در اختیار اسلام باشد. اسلام به بمب هسته ای نیاز دارد و شما علمای هسته ای رسالت دارید هسته ها را شکاف دهیدو بار دیگر تاکید میکنم اگر خ.ر جام زهر بشکد خونش مباح است و حکم ارتداد خودش را صادر کرده است و بر همه نقویان واجب است خون خ.ر را بریزید«