۱۳۹۱/۲/۱۳

من به هیچ الاغی در انتخابات رای نمیدهم حتی اگر علی مطهری باشد


انتخابات دور دوم طویله شورای اسلامی ( مجلس سابق) در حالی برگزار می شود که عده ای از اخوند زاده ها از جمله رکوردار اعتصاب غذای دنیا خواستار شرکت در انتخابات شده است و از عموم بسیجیان خیبری خواسته است به الاغ زاده مطهری رای بدهند.!
از همین جا اعلام می میداریم ما در دور اول انتخابات رای نداده ایم و در دور دوم به هیچ الاغی رای نمی دهیم حتی اگر الاغزاده  مطهری باشد.

در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر خزعلی اعتصاب غذا کند
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر سید فریبا خاتمی رای بدهد
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر باند مشایی ایران پرست شده باشند
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر خ.ر از مردم شکوه انتخابات را بخواهد
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر کوسه از مردم را به حضور حداکثری دعوت کند
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر ا.ن با خ.ر سر  امام زمان دعوا کنه
در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر مراجع افت زده اسلام از مردم دعوت کنند
 در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر اصلاح طلبها به زباله دان تاریخ بپیوندند
در انتخابات شرکت نمی کنیم حتی اگر الاغ زاده علی مطهری کاندید باشد