۱۳۹۱/۲/۲۹

چرا خامنه ای این روزها درباره حق مسلم هسته ای سکوت کرده است و اراجیف سرهم نمی کند

دقت کردید این روزها خامنه ای از حق مسلم هسته ای صبحتی نمی کند
با نزدیک شدن به نشست بغداد در خصوص توقف غنی سازی از سوی جمهوری اسلامی ایران , خامنه ای در سخنرانی هایش اشاره ای به حق مسلم هسته ای نمی کند.
چند احتمال برای سکوت خامنه ای درباره حق مسلم اتم

یکم - خامنه ای از اتم بازی خسته شده و می خواهد جام زهر سر بکشد

دوم - خامنه ای از موشک های اسراییل و امریکا می ترسد

سوم - تحریم ها تا فی خالدوین سید علی را تحت فشار قرار داده

چهارم - خامنه ای اصولن ادم بزدلی است و با کمترین تهدیدات شلوارش را خیس می کند

پنجم - خامنه ای نیرنگ باز است و بعد از نشست بغداد اراجیف اتمی سرهم می کند

ششم- خامنه ای الاغی بیش نیست