۱۳۹۱/۳/۲

مسلمان مشروب خور زنا کاری که می خواهد سر شاهین نجفی را ببرد


تازگی ها با یکی از این مسلمون های هردمبیل اشنا شدم که  هر هفته یک بطری مشروب به قیمت پنجاه - شصت هزار تومن میخره و با دوستاش چند نفری تناول میکنه و امروز دربدر دنبال مکان خالی میگشت تا بهمراه دوستاش ترتیب دختر تن فروشی را بده ( گنگ بنگ از نوع اسلامی  3 مرد مسلمان با یک زن )
جالب اینجاست که ادعای شیعه گری داره و از اینکه شاهین نجفی ترانه درباره امام نقی خونده ناراحته و حاضره سر شاهین نجفی را ببره .
 از خصوصیات دیگه این مسلمون کثیف اینه که دشمن یهودی ها و اسراییل است ولی از اینکه بخشی از بودجه کشورش خرج فلسطین میشه ناراحته!
به گفته خودش هم ماه محرم لب به مشروب نمی زنه و علم کش دسته عزاداریه و موتورش را بیمه ابوالفضل کرده است و ماه رمضان هم روزه میگیره!

این هم از مسلمانان احمقی که این روزها در ایران وجود دارند