۱۳۹۱/۲/۱۶

نماز شکر دکتر خزعلی به مناسبت انتخاب مجدد علی مطهری در سمت نمایندگی مجلس !


پیشنهاد جدید دکتر خزعلی به نمایندگان مجلس : دکتر علی مطهری را به ریاست مجلس انتخاب کنید

با تک رای دکتر خزعلی و امت خیبری سبزالله علوی مدار در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی به دکتر علی مطهری فرزند برومند ایت الله مرتضی مطهری , ایشان به مجلس راه یافتند.

اطلاعیه جنش سبز علوی خیبری داخلی به مناسبت پیروزی دکتر مطهری در انتخابات مجلس


بدین وسیله به اطلاع علویان خیبری می رساند به مناسبت پیروزی دکتر مطهری در انتخابات مجلس شورای اسلامی نماز شکر به امامت دکتر خزعلی برگزار می شود لذا از تمامی خیبریان علوی مدار دعوت می شود با شرکت در نماز جماعت شکر به حاکمیت اقتدار طلب ثابت کنند تقلب در انتخابات بی معنی است و پیروزی از ان خیبریان است.
بار دیگر هجمه دشمنان در استانه بالا کشیدن جام زهر از استین سبزهای خارج نشین کور دل بیرون زده است ولی اگاه باشید با عنایت به الله متعال مقام معظم رهبری جام زهر اتمی را سر می کشند  ولی کوردلان شرق و غرب هنوز در اعماق تقلب سال 88 گرفتار شده اند در حالیکه در سال 88 اصلا تقلبی صورت نگرفته بود ما ضمن حمایت از انتخابات ازادی که رزیم جمهوری اسلامی برگزار می کند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم دکتر علی مطهری را به ریاست طویله نظام منصوب نمایند تا پوز دولت ا.ن را به خاک بمالد.
 
امضا رییس داخلی جنبش شبز علوی خیبری داخلی
دکتر علی خزعلی