۱۳۸۹/۱۱/۲۹

عزرائیل با انتشار این عکس دربدر دنبال فسیل جنتی برای بازگرداندن جنتی به غارهای دوران ژوراستیک


اگهی  فرار جنتی از دوره ژوراستیک


عزرائیل در اطلاعیه ای  جنتی را متهم به پرداخت رشوه به ماموران قبض روح  برای فرار از مرگ کرد و قاچاق وی از دوره ژوراستیک به  دوران حاضر را تایید کرد . عزرائیل از همه درخواست چنانچه به فسیل متحرک جنتی  دسترسی دارند در اولین فرصت ارتباط این فسیل خطرناک را با مردم قطع نمایند واین فسیل زنده نادر را تحویل ایشان دهند  تا به جایگاه واقعی اش در غارهای دوران ژوراستیک دفن شود و جهان از وجود چنین فسیل های که مضر , پاک شود

   .