۱۳۸۹/۷/۲۳

صد هزار مرد دربی 69را در ورزشگاه دیدند و چند میلیون زن هم از قاب تلویزیون نظاره گر شدند )
شهر آورد  استقلال - پرسپولیس جدا از حاشیه هایش  با نتیجه یک بر صفر به سود  استقلال پایان یافت . ولی بازهم  غایب اصلی  زنان بودند که اجازه حضور در ورزشگاه را نیافتند .  هرچند  گفته می شود جو ورزشگاه مناسب زنان نیست  ولی این دلیل خوبی  برای اعمال تبعیض نیست .   تماشای فوتبال حق مسلم زنان است .  پایمال کردن  حقوق زنان  ریشه در انفلاب اسلامی دارد که با قوانین  شرعی وضع شده  مانع از اجرای حقوق بشر در ایران می شود .

 عکس های دربی 69  پرسپولیس استقلالhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87.JPG
http://i51.tinypic.com/qxvqmp.jpg