۱۳۸۹/۷/۲۷

عکس از تزریق واکسن میکروب فتنه به مقام عظمی ولایت

عکس اختصاصی از واکسینه شدن  مقام عظمی ولایت به میکروب فتنه