۱۳۹۰/۴/۱۴

زن احمدی نژاد هم به مخالفان احمدی نژاد پیوست و بزودی بر احمدی نژاد حرام می شود

 بر اساس یک گزارش تایید نشده یک منبع موثق  زن احمدی نژاد در دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری ضمن برائت از جریان انحرافی  خواستار حرام شدن پیوند نکاح با محمود احمدی نژاد شد .
 این منبع همچنین فاش کرد ایت الله خامنه ای در این دیدار ضمن تحسین همسر دکتر احمدی نژاددر تبری جستن از انحراف اعلام کردند جریان انحرافی از مدتها پیش و قبل از انقلاب از سوی دشمن برای سنگ اندازی در برابر نهال نو پای انقلاب اسلامی طراحی شده است و متاسفانه  این برنامه از سوی صهیونیسیم بعد از 33 سال در این مقطع استراتژیک رو شده است و هدفی جز بی اعتبار کردن نظام ندارد .
 ایت الله خامنه ی در ادامه گفت : 
 خوشبختانه چشمهای تیز نظام و مردم این جریان را پس از جریان افتنه شناسایی کردند و مانع از رشد این جریان شده اند . الحمد الله مردمی جریان شناسی داریم که از سوی امام الگو گرفته اند . امام رحمت الله دو چیز ماندگار از خود برجا داشتند  یک جریان  و دو شناسی  که این یادرگار امام روی هم می شود جریان شناسی 
 خامنه ای درپایان دیدار با همسر احمدی نژاد گفت : 
بنده چنانچه جریان انحرافی دست از انحراف برندارد و انحرافش را با نظام کم نکند مجبورم زمینه حرام کردن شما را بر احمدی نژاد اعلام کنم و به حرامسرای بیت وارد کنم .