۱۳۹۰/۵/۷

اگهی استخدام بسیج : به تعدادی متجاوز و چاقوکش برای حوادث انتخابات مجلس نیازمندیممتجاوزان به نوامیس  و چاقوکشان  سابقه دار در اولویت قرار دارند . به گزارش کیهان قهوه ای  رییس بسیج مستضعفین در اطلاعیه ای  که نسخه ای از ان در اختیار ما قرار گرفت شرایط و ضرورت استخدام متجاوزان و قمه کشان را بیان کردند .
 سردار رفته محمد رضا نقدی رییس بسیج مستضعفین در این اطلاعیه بیان داشته است . 
 
 بسم رب التجاوز 
تجاوز ریشه تاریخی در اسلام ناب محمدی دارد . خود حضرت رسول در غزوات دستور تجاوز البته نه به شکل مذموم گروهی را بر قبایل  فتح شده اعمال می کردند . رسول الله همیشه زن و دختر و خواهر رییس قبیله را بعد از کشتن مورد تجاوز اسلامی قرار می دادند تا نزدیکی بین قبایل صورت گیرد .  با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته توسط برادران سپاهی جریان فتنه نقشه کشیده تا اغتشاشات بزرگی را در جریان  انتخابات برگزار کنه  لذا برای تقویت برداران بسیجی سازمان بسیج مستضعفین برای خاموش کردن فتنه  احتمالی استخدام جدیدی را مد نظر قرار داده است . در این طرح استخدامی که به تصویب ایت الله خامنه ای رسیده است از  برادران متجاوز و چاقوکش به صورت بهینه استفاده می کنیم .  متقاضیان با درجه رزم یار یکم بسیجی در رسته تجاوز اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و علاوه بر پرداخت حقوق ماهیانه مکفی  اموزشهای رایگان در جهت ولایت پذیری را هم  طی خواهند کرد .
 پس از درج این اگهی برادران  متجاوزین و چاقو کشان  با ارائه مداراک تجاوز گری و چاقو و قمه کشی به مساجد محل و ناحیه های  مقاومت بسیج مستضعفین مراجعه کنند تا در صورت صلاحدید به ارتش بیست میلیونی حضرت امام بپیوندند .

طنز / نوشته  داریوش آریایی /  وبلاگ پرشیا رویال