۱۳۹۰/۴/۲۴

محسن رضایی : پسر فتنه گرم را آق والدین کردم

محسن رضایی در خصوص فرار پسرش ( علی رضایی ) به انگلیس و پیوستن به مهدی هاشمی گفت :
 
« بی ناموس ها زیر پای پای پسرم نشستند و فتنه را چنان را برایش پر ابهت جلوه دادند که هوایی شد . همه اتیشها از گور این میتی هاشمی بی پدر درمیاد . به ولای علی آقش کردم . من اصلن چنین پسر بی ناموسی نمی وخوام شیرم حرومش باشه . لعنت بر فتنه گر . واللله چند شب پیش تلفن منزل زنگ خورد شماره انگلیس بود و با لهجه مشکوکی صحبت می کرد و گفت با علی اقا کار دارم . ته لهجه اش شبیه میتی هاشمی بود ولی زیاد توجهی نکردم و گوشی را به علی دادم . ناکس سریع گوشی را گرفت و به انگلیسی  راجب به سیگار حرف زد . 
 فرداش دیدم علی منزل نیست . از مادرش پرسیدم گفت  با دوستاش قرار گذاشته برند کوه  و ساکش را برداشته رفته کوه . کره خر بی ناموس حتی به مادرش هم دورغ گفته بود . دمدمه های غروب بود که تلفن زنگ زد همون شماره انگلیسی بود که دیروز زنگ زده بود . علی پشت تلفن گفت بابایی من انگلیس تو قصر میتی هستم بعد هم گوشی قطع کرد هرچی زنگ زدم یه خانمی گوشی را بر می داشت و به فارسی دست و پا شکسته ای می گفت  سر علی شلوکه مزاحم نشو . 
 با اقای هاشمی صحبت کردم گفت میتی دست تنهاست و کسی نداره با هاش درد و دل کنه فشار روش زیاد بذار حالا با هم دیگه باشند . جای بدی هم نرفته نا سلامتی رفته انگلیس از خدات باشه که بهش ویزا دادند و داره پناهندگی میره . به فکر آینده باش  که سوراخ موش میشه متری چند ملیارد . تازش هم همه تخم مرغهات را تو یک سبد نذار و یکی از بچه ها را بذار قاطی فتنه گرها بچرخه برای وجه عمومیت نزد فتنه گرا خیلی خوبه مثل میتی من که همه فکر می کنند فتنه گره و این جوری ببین من چقد بین مردم محبوب هستم