۱۳۹۰/۴/۳۰

احمدی نژاد : علمای اسلام در حوزه بمبی ساخته اند که صد برابر بمب اتم قدرت تخریب دارد


احمدی نژاد با حمله به هجمه های غرب در خصوص تحریمهای جهانی برعلیه جمهوری اسلامی گفت : 
«  نظام اسلامی ما الحمد الله راههای بسیاری برای دور زدن  تحریمهای ناجوانمردانه غرب دارد یکی از این راهها توسط برادران قاچاق چی در اسکله ها  در حال اجراست . برادران قاچاق چی ما در این اسکله ها از شیر مرغ تا جون ادمیزاد را از سراسر دنیا حتی امریکا وارد ایران اسلامی می کنند . 
 ما مفتخر هستیم که برادران قاچاق چی ما توانسته اند چندین میلیارد بر اقتصاد کشورهای تصویب کننده قطنامه ها با قاچاق از کشور خودشان وارد کنند . »
 احمدی نژاد در خصوص بمب اتم گفت : 
« ما در مرحله حساسی در تاریخ قرار داریم . ما به امام زمان تعهد داده ایم که ددر هنگام تعجیل ایشان بهرتین و قدرتمند ترین ابزارها و سلاحها را فراهم نماییم . اگر فکر نمی کنید بمب اتم خطرناکترین اسلحه است سخت در اشتباه هستید  به فضل الهی به مدد امام زمان علمای روحانی اسلام در حوزه علمیه قم بمبی بر اساس ایات و احادیث قدرت تخریب به اندازه صد برابر بمب اتم دارد . »
احمدی نژاد در تشریح بمب امام زمانی گفت : 
« ما اسم این بمب را به لطف تخریب زیاد  که شیوه خاص حضرت میباشد بنام مبارک  امام زمان گذاشته ایم و این سلاح را به حضرت روحی فدا تقدیم می کنیم تا در دوره اخر زمان در برابر فتنه گران و اشرار جهانی مورد استفاده قرار بدهند . »
 احمدی نژاد در اخر گفت : 
« سوالی ازددمنشان غربی که چپ و راست قطنامه صادر می کنم می پرسم آیا نظام اسلامی ما که بمبی با قدرت تخریب صد برابر بمب اتم دارد چه نیازی به بمب اتم دارد . پس ما را بیش از این تحریم نکیند که برداران قاچاق چی ما راههای دور زدن تحریمها را بلد هستند .»
 نوشته شده  توسط داریوش آریایی /  طنز