۱۳۸۹/۶/۱۴

احمدی نژاد : محمود عباس صهیونیست یک میلیارد دلار از موساد اسراییل گرفتهتشکیلات خودگردان فلسیطن با حمله به احمدی نژاد گفت :« احمدی نژاد متقلب و دورغگوست که توانسته با نیرنگ قدرت را به دست بگیرد و حق دخالت در امور فلسطین را ندارد و خودمان بهتر می توانیم از حق خودمان دفاع کنیم .»


به نقل از کیهان قهوه ای  احمدی نژاد در جواب فلسطینی ها گفت : 

ما از  ابو مازن  سند داریم  که ابو مازن فلسطینی نیست و یهودی صهیونیست است و برای ضربه زدن به فلسطینیها خودش را عرب نشون میده و سند داریم   محمود عباس یک میلیارد دلار از موساد  اسراییل گرفته تا اینجوری رجز  بخونه تا من نماینده مردم ایران را که 63 درصد آرا را رییس جمهور قانونی جمهوری اسلامی شدم را بی اعتبار کنه  و زیر سوال ببره ولی دنیا بداندت  این ابو مازن یک یهودی صهیونیست است که برای ضربه زدن به منافع فلسطینیها داره فعالیت می کنه .
 در ادامه نیز با اشاره به عکس دیدار محمود عباس با رایس گفت : این هم عسک تجاوز به رایس  . خوب به این عسک نگاه کنید ایا این مسلمونه که اینقدر وقیحانه داره زن مردم را می بوسه  و تجاوز می کنه . تازه اینکه چیزی نیست سند داریم که زنش فلانه ...


 اینا که چیزی نیست عکس سکس با هیلاری کلینکتون هم داریم که در کیهان فردا چاپ میشه

دکتررر احمدی نژاد در اخر گفت :  من که با این حرفها نسوختم ولی می دونم   ابومازن کجات سوخت آبو بریز همونجا که سوخت