۱۳۸۹/۹/۱۲

پخش اعترافات موتور سوار تروریست اساتید هسته ای جمهوری اسلامی


بعد از اعلام خبر دستگیری  تروریستهای  اساتید هسته ای ,  حیدر مصلحی وزیر اطلاعات اعترافات یکی از موتورسواران تروریست را پخش کرد .

متن اعترافات به نقل از کیهان قهوه ای 

متهم با صدا گرفته اعترافات خود را اغاز کرد : 
«
بنده داشتم  با موتور از خیابان عبور می کردم که یهو یه آقایی که بوی برادران سپاهی عزیز ما را می داد  ولی  در واقع جاسوس صهیونیست هسته ای بود  صوت زد و من را با اسم موتوری صدا زد و گفت  موتوری کجا میری گفتم جایی نمیرم دارم برمی گردم خونه ...
بعد منو  با نشان دادن تراولی فریب داد و گفت : اگر به من کمک کنی این دزدگیرها را روی ماشین نصب کنم این تراول 50 هزار توانی را به من میده 
من هم به جای برگشتنه به خانه گول این جاسوس صهیونیست اسراییلی صفت از الله بی خبر را خوردم و مسافر کشی را از سر گرفتم . 
جاسوس صهیونیست به من گفت : مشتریها از اینکه نصب دردگیرها تاخیر داره شاکی اند و از من خواست در نصب سه دزدگیر کمکش کنم . 
 من هم از همه جا بی خبر که گول تراولش را خورده  بودم قبول کردم و بوی برادران سپاهی را می داد  سوارش کردم و دنبال ادرس هایش رفتیم و به سه تا ماشین که پارک شده بود دزدگیر نصب کردیم . 
به خدا اگر می دانستم بمبه . من که کف دست این جاسوس صهیونیست را بو نکرده بودم البته بو می داد ولی بوی برادری سپاهی جان بر کف خودمان را می داد و ولی به من گفتند که  مخصوصا از بوی برادران سپاهی استفاده کرده که منو گول بزنه  وگرنه من خودم  طرفدار هسته هستم و انرژی هسته ای حق مسلم شماست ...
»