۱۳۸۹/۱۰/۸

منوچهر متکی در حال شعار نویسی بر علیه دکتر احمدی نژاد بازداشت شد


پس از عزل دکترمنوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی توسط دکتر محمود احمدی نژاد  در اقدامی تلافی جویانه منوچهر متکی در بر روی یکی از تابلوهای سبز در فتنه ی آشکار شعار «مرگ بر احمدی نژاد»  را چند بار تکرار کرد . 
 به گزارش کیهان قهو ه ای این عمل تلافی جویانه متکی ارتباط مستقیمی با برکناری خفت برانگیز و توهین امیز وی در سنگال دارد . 
متکی در حال شعار نویسی برعلیه دکتر ا.ن بازداشت شد

  مرضیه دستجردی وزیر بهداشت با تایید این خبر به کیهان قهو ه ای  گفت : 
«فشار روحی و روانی ناشی از عزل ناگهانی و توهین امیز باعث شده است که متکی دچار تشنج شدید شود و به دامن فتنه گران بیفتد و با از دست دادن اعصابش و نفرت بوجود امده از دکتر احمدی نژاد باعث شد این حرکت از ایشان سر بزند که با تزریق واکسن فتنه ان شالله درمان می شوند . »
 در همین حال دکتر حیدر مصلحی نیز از کشف توطئه خبر داد و گفت : 
« غرب با ایجاد حس شکست در دل  اقای متکی باعث شدند این حرکت سخیف و ضد ارزشی از ایشان رخ دهد . این توطئه توسط برادران گمنام امام زمان خنثی شد . » 
 متکی در لحظه بازداشت توسط برادارن گمنام امام زمان از شعار نویسی بر علیه دکتر احمدی نژاد حمایت کرد و گفت :
« مرگ بر احمدی نژاد الاغ »