۱۳۸۹/۹/۲۶

آخوند صدیقی اراذل و اوباشی که در خیابان هستند و شرارت می کنند سگ های ولی فقیه در لباس بسیج هستند

اخوند صدیقی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران در روضه خوانی صحرای کربلا گفت : 
« اراذل و اوباش یزید در خیابانها ریختند و زن و بچه امام حسین را اذیت کردند ...»
 بعد از چند ثانیه فهمید چه اشتباهی کرده گفت :«  اراذل و اوباش در خیمه ها ریختند .... »
اخوند دوزاری  این اراذل اوباش که در خیابان می ریزند هم پالکی خودت هستند در لباس بسیج که برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند و مردم را سرکوب می کنند .
روز عاشورا  88 که این ارادل و اوباش سید علی بودند که  شرارت کردند و فاجعه به بار اوردند و دهها تن از مردم معترض  را کشتند و اسیر کردند . 

 قبل از وراجی اخوند صدیقی در نماز جمعه اخوند ذوالنور هم در بخش  پیش خطبه سردارسازندگی ( هاشمی رفسنجانی )  را حروم لقمه معرفی کرد که با پول دوره سازندگی 18 تیر و اعتراضات مردمی سال 88 را رقم زده . 
همانطور که در حروم لقمه بودن رفسنجانی که شکی نیست در حروم لقمه بودن ذوالنور و سیدعلی خامنه ای و اخوندهای دیگر هم شکی نیست . 
ذوالنور علاوه بر حروم لقمه بودن سردار سازندگی جمهوری اسلامی ملقب به کوسه هاشمی خودت هم حروم لقمه هستی . 
 دانشجویی که حماسه 18 تیر را رقم زد و سیدعلی را به گریه انداخت  جوان ایرانی بود که به دنبال ازادی بود و جیره خور کوسه حروم لقمه نبود و نخواهد شد .
مردمی که سال پیش در خیابان بودند تا بساط  سید علی را درهم بپیچند هم توسط حروم لقمه هایی  سرکوب شدند که سر در اخور جمهوری اسلامی دارند .