۱۳۹۰/۱۰/۲۰

شــبـــاهـــت و تــفـــاوت خـــــــــــ.ر بــا گـــــــــ.ز


مقایسه حضرت ایت الله خامنه ای با یک فقره گوز

//1- هر دو صدای ناهنجاری دارند خامنه ای در سطح جهان و گوز در سطح یک جمع چند نفره

//2- هر دو بوی گندی دارند هر گاه خامنه ای دهانش را باز می کند بوی گندی در جهان منتشر میشود گوز هم همین مکانسیم را دارد ولی سطح چند متر

//3- هر دو عادل هستند خامنه ای دوست و دشمن نمی شناسد. گوز هم دوست و دشمن نمی شناسد

//4- هر دو باعث بی ابرویی هستند خامنه ای در سطح جهان و گوز در سطح محلی

//5- هر دو منفور هستند کمتر کسی خامنه ای و گوز را دوست دارد

//6- هر دو معلول هستند خامنه ای معلول انقلاب و گوز معلول سوء هاضمه

//7- هر دو دشمن فراوانی دارند و با ترس و لرز فعالیت می کنند

//8- هر دو باعث شرمساری و سرافکندگی هستند خامنه ای دز سطح جهان و گوز در سطح چند نفر

//9-هیچ کس دوست ندارد خودش را وابسته به خامنه ای و گوز معرفی کند مگر انکه عقلش کم باشد

//10- خامنه ای یک کشور را به گند کشیده ولی گوز باد هواست


نتیجه آنکه خامنه ای از گوز منفور تر, بی ابروتر , بی شعور تر , ناهنجارتر و انقلابی تر است!


طنز / پرشیا رویال

نوشته داریوش آریایی