۱۳۹۰/۱۱/۱

شایگان اسفندیاری نویسنده وبلاگ گامرون

 از چند سال پیش از علاقه مندان وبلاگ گامرون هستم که توسط شایگان اسفندیاری نوشته می شود. به تازگی شایعاتی از دستگیری شایگان اسفندیاری منتشر شده است که امیدوارم کذب باشد و این خبر واقعی نباشد و بزودی شاهد پستهای تازه در وبلاگ گامرون باشیم.