۱۳۹۰/۴/۵

این چه پرچمیه که آرم وسطش از سیکهای هنده و در حاشیه اش 22 الله اکبر به زبان عربی منقوش شده استاین هم شد پرچم ملی که آرم وسطش از سیکهای هنده


پرچم ج.ا.ا در حاشیه اش 22 الله اکبربه زبان عربی  دارد
 
مگر می خوایم نماز بخوانیم  که این همه الله اکبر چپوندند تو یه متر پرچم  , این آرم مضحک که دیگه نوبره ! بلاخره  یادگار سید هندی برای ایرانیان از دیار باباشه دیگه !