۱۳۹۰/۳/۳۰

این دختربسیجی تن فروش را شناسایی کنید

 
 توضیح : وی علاقه شدیدی به آخوند دارد و مکان این بسیجی تن فروش حوالی میدان انقلاب اسلامی است . این بسیجی هرزه  با یک ساندیس هم راضی به تن فروشی می شود