۱۳۹۰/۳/۲۰

اسفندیار رحیم مشایی خودکشی کرد!

 رحیم مشایی که در حبس خانگی به سر می برد در اقدامی غیر منتظره دست به خودکشی زد که متاسفانه ناکام ماند. 
 رحیم مشایی که از وی به عنوان جریان انحرافی نام برده می شود . در چند ماه اخیر زیر فشار قرار دارد . چند روزی  است که سر و کله مشایی دیده نشده است و اخیرا در حبس خانگی به سر می برد . 
 رحیم مشایی در اعتراض به حبس غیر قانونی خودش دست به خودکشی زد که ناکام ماند . 
پیام کوتاه اسفندیار رحیم  مشایی پس از نجات از خودکشی 
 »»» بسم الله الرحمن الرحیم 
زنده باد مکتب ایران اسلامی ,گور بابای هرچی آخونده ,  اسفندیار به لطف امام زمان نجات یافت که شاهدی باشه برای حقانیت بنده و مکتب ایران اسلامی . من منحرف هستم یا این آخوندای بچه باز بی پدر و مادر . من در اغما بودم که امام زمان دست من را گرفت و به من گفت اسی جون ایران به شما احتیاج داره کجا می خوای بری ایران اسلامی به تو محتاجه برو زمینه ظهور من را فراهم کن تا پدر این آخوندای بی همه چیز را دربیارم