۱۳۹۰/۴/۹

احمدی نژاد : اگر خواهرم را بازداشت کنید به حضرت امام وحضرت اقا فحش میدم

محمود احمدی نژاد پس از بازداشت های گسترده اطرافیانش , در اخرین موضع گیری گفت : 
 بنده تا الان مثل سگ سکوت کردم ولی اگر قرار باشه همین جوری سکوت کنم  و یکی یکی از نزدیکان و اقوامم را در زندان بیندازند اینجانب به نام رییس جمهوری اسلامی ایران که حافظ قانون اساسی هستم اجازه نخواهم بیش از این به دولت و شحص رییس جمهور ضربه بزنید .
 این را به صراحت می گویم اگر خواهرم را بازداشت کنید هرچی فحش بلدم نثار حضرت امام و حضرت اغا می کنم . بنده با هیچ کس شوخی ندارم . قهر کرده بود همین مردک علیل یه لا قبای علیل عوضی  پیغام فرستاد به فلانی بگید اگر نیای  ...ت را پاره می کنیم . 
 بنده هم زیر بار رفتم و آشتی کردم و سرکار برگشتم  .ولی اگر قرار باشه دایره خودی را تنگ تر کنید من هم بلدم چیکار کنم .  حالا اگر جرات دارید خواهرم را دستگیر کنید ببینید چیکار می کنم .