۱۳۸۹/۸/۲۱

در راستای توهین چین در استفاده از نام خلیج ع.ر.ب.ی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از چین عذرخواهی کرد


به گزارش کیهان قهو ه ای در پی توهین بی سابقه کشور دوست و برادر کمونیست جمهوری خلق چین در استفاده از نام جعلی جلیج ع. ر.ب .ی به جای خلیج فارس و اعتراض آبکی برخی از مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی به این حرکت غیراخلاقی چین , رامین مهمان پرست  سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی  با ابراز تاسف از حرکت ناشیانه مسئولان ورزشی جمهری اسلامی  در ترک  مراسم افتتاحیه که بلافاصله با تذکر دکتر احمدی نژاد بازگشتند از دولت چین عذرخواهی رسمی کرد و این حرکت را احساسی توصیف کرد
رامین مهمان پرست ادامه داد : « هیج نیتی درپشت این ترک ناگهانی نبوده است و نباید خللی در روابط جمهوری اسلامی با جمهوری کمونیستی خلق چین رخ دهد و کماکان  باید به روابط بسیار حسنه خود ادامه دهیم و این اختلاف جزیی نباید  این شائبه را بوجود اورد که جمهوری اسلامی  روابط دوستانه و برادرانه اش با چین بد شده است . اگر کشور چین ایران را بخواهد ما دریغ نمی کنیم و همانطور که تاکنون دریغ نکرده ایم و نفت و گازمان در اختیار چین است . میهمان پرست این حرکت را شیطنت اسراییل و امریکا عنوان کرد که باید اسراییل و امریکا از این حرکت خود عذر خواهی کنند نه چین کمونیست برادر  »