۱۳۸۹/۸/۲۲

در پی خروج دایملر کرایسلر از ایران در اقدامی متقابل صادرات وانت پیکان به کشور المان متوقف شد

شرکت خیلی معتبر ایران خودرو تمامی صادرات خود را به آلمان صهیونیستی قطع کرد . 
 به گزارش کیهان قهو ه ای  در پی تحریم شرکت خودورسازی دایلمر کرایسلر صهیونیستی و خارج شدن این شرکت امپریالیستی  در اقدامی متقابل کلیه صادرات خودروهای وانت پیکان به المان متوقف شد و نمایندگی های ایران خودرو از این پس فعالیتهای خود را در المان متوقف کرده و هیچ گونه سرویسی به ماشینهای  وانت پیکان فروخته شده به شهروندان المانی را انجام نمی دهد . 
 کارشناس کیهان قهو ه ای پیش بینی کرد با توقف فروش وانت پیکان به المان و خارج شدن ایران خودرو از بازار ضعیف المان در در 3 ماه اینده اقتصاد المان با اخم ایران خودرو از هم پاشیده خواهد شد که این مطلب  به تایید معاون اول دکتراحمدی نژاد نیز رسید .