۱۳۸۹/۸/۱۲

احمدی نژاد :سران جمهوری اسلامی دکترای بالا کشیدن ان دماغ دارند /عکسی از ا.ن در حال بالاکشیدن ان دماغ


احمدی نژاد از غربیها انتقاد کرد و گفت : «غربیها نمی توانند آب بینی خودشان را بالا بکشند و مردم خودشان را جمع کنند و ریش وپشمشان ریخته است .»
به گزارش کیهان قهوه ای دکتر احمدی نژاد بعد به خودش اشاره کرد به همراه سید علی خامنه ای  می توانند ان دماغ خودشان رابه خوبی  بالابکشند و مردم را جمع و جور کنند و حسابی به مردم خدمت کنند و گفت :
« برخلاف غربیها که ریش وپشمشان ریخته است ما معدن ریش و پشم هستیم و به جز علی اکبر هاشمی  رفسنجانی که مثل غربیها ریش و پشم ندارد و نمی تواند ان دماغش را بالا بکشد تمام دولتمردان جمهوری اسلامی  ریش و پشمی دارند که  حتی مسلمانان صدر اسلام هم نداشتند . ما دکترای بالاکشیدن ان دماغ داریم  بتوانیم به نحو احسن ان دماغمان را بالا بکشیم نه مثل غربیها که نمی توانند اب بینی خودشان را بالا بکشند و مردم اروپا و امریکا را بدبخت کردند . ما در یک هفته از کف خیابان جمع کردیم الان ببینید  فرانسه چه وضعی داره و هر روز اعتصاب و تظاهرات است ولی ما سر یه هفته فتنه را کهریزکی کردیم و جمعش کردیم . اینه که ما  می توانیم ان دماغمان را بالا بکشیم