۱۳۸۹/۸/۲۱

راز طول عمر جنتی در نماز جمعه امروز تهران کشف شد ؟

   
غذا خوردن با وضو - شیرخوردن با وضو در قنداق - دفع بلایا به خاطر دعا کردن گریه دار همراه با اشک موجب طول عمر می شود .
 جنتی در اخر خبطه اول گفت : « من از خدا همه چیز می خواهم  و هرکس با گریه الله را صدا کنه  هرچه می خواهد بهش میده  »
 در دعای آخر خظبه دوم  گفت : «ما را عزیز کن -گناهنامان را بریز -  شر اشرار از شر بشر کوتاه کن  - برعمر رهبر بیفزا