۱۳۸۹/۹/۴

اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره جلوگیری از شرکت میرحسین موسوی در مراسم ختم پدر داماد دخترش


 پس از جلوگیری  از حضور در مراسم ختم پدر داماد دخترش ,  وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای  به شبهات پیش امده پاسخ داد :
 بسم رب المرموز البطری

ملت همیشه در صحنه ولایت مدار  با توجه گزارش های رسیده توسط  خبر چینان همیشه گمنام امام زمان  مبنی بر حضور فتنه گر موسوی در مراسم ختم به قصد ایجاد اغتتاش سربازان همیشه گمنام امام زمان  با حضور در مراسم ختم  از گسترش فتنه جلوگیری کردند و میرحیسن موسوی را به مرقر پاستور بازگردانند .
 با توجه به اطلاعات رسیده  اصلن موسوی با ادعای دورغ در این مراسم شرکت کرده بود و دادماد ندارد که پدر دادماد  داشته باشد
 و برای ایجاد فتنه و بلوا در این مراسم شرکت کرده بوده است که بلافاصله ماموران در محل شرکت یافته و ایشان را از محل دور کردند.