۱۳۸۹/۹/۴

گفت و شنود کیهان قهوه ای درباره دیدار چند قلاده بسیجی با « خ.ر » در ارودی فرهنگی فداییان ولایت


گفت :« شنیدی صد و ده هزار قلاده بسیجی به دیدار خ.ر شتافتند »

 گفتم :« آره , گویا رکورد جمع کردن همزمان صد و ده هزار قلاده  در یک مکان را شکسته است . »

 گفت : « خ. ر هم کلی خط و نشان برای فتنه گران کشید »

گفتم : « بدبخت خ.ر در توهم به سر می برد و فکر می کند نظامش به فتنه واکسینه است . هنوز از فتنه سبز در نیامده که  گرفتار فتنه اقتصادی هم شده »

 گفت :« مگر ارتشی ها ولایت مدار نیستند که  به ارودی فرهنگی رزمی فداییان ولایت دعوت نشدند و در جمع بسیجی ها قرار نگرفتند .»

 گفتم : «بدبخت خ.ر حتی از این بسیجی ها هم ترس داره  و هزار و یک مانع و داربست بین بسیجیان گذاشته  چه برسه به ارتشی ها که بی خاصیت ترین عنصر نظام اسلامی هستند . »


گفت :«محسن رضایی را دیدی که با لباس نظامی  خاکی و چفیه پشت سر خ.ر بود و سر ش را در تایید خ.ر تکان می داد »


گفتم : «در کل  شوی بامزه ای بود »