۱۳۸۹/۹/۵

سپاهیان متهم شده در نیجریه : به خدا ما روحمان از محموله اسلحه و هرویین خبر نداشت ولی قول میدیم دیگه از این غلطها تکرار نشه


عظیم آقاجانی و سید احمد تهماسبی از اعضای  سپاه قدس  که در قاچاق اسلحه در نیجریه دست داشته اند در گفتگویی با کیهان قهوه ای از  ولایتمداری خود گفتند و  اعلام داشتند : 


« به خدا ما روحمان هم از محموله اسلحه و هرویین  خبر نداشت  و  قربانی توطئه کثیف صهیونیستهای ددمنش شده ایم و اصلن تو عمرمون اسلحه و بمب ندیدیم و بار کشتی هم اهک و گچ بود که احتمالا در توقف کشتی در بندری مشکوک به صهیونیستها  در سواحل شاخ افریقا توسط  صهیونیستها بار کشتی تخلیه شده و سپس برای خراب کردن وجه جمهوری اسلامی اقدام به بار زدن اسلحه کردن و به مقامات نیجریه ای اطلاع دادند تا  ابروی جمهوری اسلامی برود . ما ضمن تکذیب دخالت در محموله اسلحه و هرویین  ارسالی به نیجریه از دولت نیجریه می خواهیم به جای محاکمه ما عوامل اصلی که صهیونیستهای  ددمنش هستند را محاکمه کنید و ما بی گناه هستیم و قربانی توطئه کثیفی از سوی صهیونیستها شده ام .  »


در اخر ماموران سپاهی گفتند : 


« لطفا ما را ول کنید بریم . به خدا ما روحمان از محموله اسلحه و هرویین خبر نداشت  ولی قول میدیم دیگه از این غلطها تکرار نشه و حواسمون جمع باشه دیگه صهیونیستها نتونند بار کشتی را عوض کنند »