۱۳۹۰/۱۰/۲۳

احمدی نژاد با هوگو چاوز ضمن بستن عقد اخوت , برادر خوانده شدند


به گزارش خبرنگار سایت دولت ما , صبح امروز احمدی نژاد در مراسم غسل تمعید کاخ ریاست جمهوری در شهر کاراکاس به عقد اخوت یکدیگر درامدند و از این پس برادر خوانده یکدیگر هستند

در ابتدای مراسم کشیش با اشاع ربانی دست هوگو چاوز را در دست احمدی نژاد قرار داد و با بیان دستوراتی عقد اخوت را بین دو رییس جمهور جاری ساخت.
بعد از روبوسی اقای دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه عقد اخوت سنت پیامبر است گفت :
« عقد اخوت یا برادر خواندگی که در غرب مرسوم است سیره نبوی است . در صدر اسلام نیز مومنان به عقد یکدیگر درمی امدند و مهاجرین با انصار برادر می شدند و در مال و جان یکدیگر شرکت می شدند. البته امروز بار دیگر جهان شاهد عقد الهی بین من و هوگو چاوز بود که ضمن بستن عقد اخوت و برادری از این پس دو ملت با یکدیگر نزدیکتر می شوند. من و برادر چاوز فصل نوینی را در فضای جهان بار کردیم که در جهت دوستی و مودت بیشتر ملتها به شمار می اید ولی غرب این چیزها را درک نمی کند و به مسایل بی اخلاقی فکر می کند در حالیکه ما اصلن به چیزهای بی اخلاقی فکر نمی کنیم و مهم برای ما برادری است . عقد به معنای بستن پیمان است ولی نه در سطح پیمان نکاح. ان شالله به مدد امام زمان  این حرکت مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است که قصد دارد احمدی نژاد را در سطح جهان منزوی کند. «


هوگو چاوز که در پوست خود نمی گنجید به زبان فارسی گفت : « من دوست دارم مخمود را کیلی «

شایان ذکر است  مراسم ضیافت تا پاسی از شب ادامه یافت و احمدی نژاد و هوگو چاوز شب خوبی را کنار هم گذراندند.