۱۳۹۰/۱۰/۲۱

چرا اسراییل به جای ترور علمای هسته ای بت اعظم جمهوری اسلامی را ترور نمی کنه !


بعد از یک سال از ترور علمای به اصطلاح هسته ای جمهوری اسلامی بار دیگر عمال صهیونیسم بین الملل در ددمنشی اشکار در سالگرد ترور با همان شیوه بمبگذاری  از طریق چسباندن بمب به درب ماشین یک فقره از جان برکفان بازرگانی هسته ای که در سایت نطنز ( توضیح منظور از سایت در اینجا مجتمع هسته ای است نه سایت اینترنتی !!) به شغل های شریف بازرگانی هسته ای نفتی  استادی و غیره اشتغال داشته است را به صورت ناجوانمردانه ای ترور کردند و ایشان را به شهادت رساندند و به نوعی می شود گفت به دیار عدم رهنمون کردند.

شیوه مذبوحانه ای که با شناسایی علمای هسته ای اغاز می شود و با یک دستگاه موتور سیکلت و دو نفر سرنشین تعلیم دیده که به صورت قاچاق از مرزهای امام زمان عبور کرده و بعد از چسباندن بمب به در ماشین با ریموت کنترلی علمای هسته ای را از این دنیا به ان دنیا می فرستند تا در جنت الله با حوری و غلمان مشغول هسته بازی شوند. البته انطور که شواهد نشان می دهد این ترورها خیلی ساده و با هزینه کمی صورت می گیرد که از حوصله ما خارج است !

در اینجا سوالی مطرح می شود چرا صهیونیست ها و موساد به جای ترور سالیانه علمای هسته ای اتمی به سراغ سر دسته و سر منشا اصلی نمی روند و مثلن احمدی نژاد و حضرت ایت الله خامنه ای ولی امر مسلمین جهان را ترور نمی کنند. والله احمدی نژاد صحبت از  محو اسراییل میکنه نه این علمای هسته ای خردپا . این سید علی خامنه ای  است که دستور ساخت بمب اتم داده. !

به دلایلی  موساد و صهیونیسمها بت اعظم را ترور نمی کنند از جمله اینکه خامنه ای توسط امام زمان حراست می شود و نایب ایشان است و خود حضرت امام زمان از جان علیل خامنه ای در برابر ترورها محافظت میکنه . احمدی نژاد هم نایب نایب امام زمان است و هاله دار است و برای همین اسراییل نمی تواند وی را ترور کند. خامنه ای  در جایی زندگی میکنه چرنده و چرنده جرات نمی کنند به شعاع چند صد متری مقر خ.ر نزدیک شوند . هزینه محافظت از خ.ر سالیانه چند میلیارد تومان است. صدهها محافظ از مقر خامنه ای مراقبت می کنند و دست اخر اینکه اسراییل خ.رها را ترور نمیکنه!! 

طنز تحلیلی / سرگرمی

پرشیا رویال