۱۳۹۰/۱۰/۲۳

نامه اوباما به خ.ر : الهی قربون اون عمامه خوشگلت بشم این تن بمیره تنگت را نبند بازش کن !

موج نامه نگاری به خ.ر به کاخ سفید رسید. قسمتی از نامه محرمانه حسین اوباما که با اینترنت ذغالی به لانه رهبری ارسال شده است بدست ما رسیده است.

حسین اوباما در نامه عاشقانه ای خطاب سید علی در خصوص تنگه می نویسد

ای جان,  من میمیرم برات, الهی قربون اون عمامه خوشگلت بشم تو را به جون خجسته این کارا را بامن نکن. حسین کفن بشه اینقدر سخت نگیر, این تن بمیره تنگت را نبند بازش کن. اگر بخوای به حسین حال ندی با فشار بازش می کنم.  کاری نکن به خونریزی بکشه. با من دوست باش اینقدر خیانت نکن لامصب. سید بشکه ها باید از تنگت رد بشه اگر همکاری نکنی با زور ردشون می کنم. سید علی جان کاری نکن دسته جمعی بریزیم سرت و به زور تنگت را بازکنیم!

طنز / سرگرمی

پرشیا رویال.