۱۳۹۰/۱۰/۲۷

چرا در انتخاباتی که رژیم جمهوری اسلامی برگزار می کند شرکت می کنم !


چشم برهم بزنیم به موعد انتخابات می رسیم. هرشهروندی دلیلی برای حضور در انتخابات دارد. لذا دلایل حضور عده ای از شهروندان در انتخابات را جمع اوری کردیم .بخش اول.

/ ـ به عنوان یک شهروند ساکن در جمهوری اسلامی ایران از اینکه در انتخابات آزاد شرکت کنم به خود می بالم.

/ـ ترجیح می دهم با طناب اصولگرایان مکتبی به چاه بروم تا طناب ضد انقلاب به چاله

/ـ باور کنید دلم تنگ شده برای صندوق رای( خب دو سه ساله رای ندادم

/ـ برای اینکه از اصولگرایانی که به ا.ن گرایش دارند متنفر هستم و نمی خواهم نماینده بشوند حتی اگر رایم دزدیده شود

 /ـ در هر کشور دمکراتی وظیفه همگانی شرکت در انتخابات است و هیچ کشوری از ایران اسلامی دمکرات تر نیست

/ـ وظیفه اسلامی میهنی ملی ام ایجاب می کند در انتخابات شرکت کنم ولو رای سفید بدهم و رایم دزدیده شود

/ـ یک شهروند فهیم باید در فرایند انتخابات حضور داشته باشد ولو اگر همراه با تقلب باشد

/ـ دلم برای تجمع های مختلط در زمان تبلیغات انتخابات و هنگام رای گیری تنگ شده

/ـ برای اینکه بعد از انتخابات چند روز در خیابان تظاهرات کنم

/ـ برای اینکه امام خمینی فرمودند, میزان رای ملت است

بخش اول