۱۳۸۹/۸/۱۴

کابینه دکتر احمدی نژاد در مرکز انستیو پاستور واکسینه شد ( به همراه عکس اختصاصی از احمدی نژاد  ورحیم مشایی در حال تزرق آمپول  میکروب )

دکتر احمدی نژاد و رحیم مشایی در حال تزریق آمپول میکروب


به گزارش کیهان قهوه ای  از دفتر دکتر احمدی نژاد  صبح امروز هیئت کابینه جمهوری اسلامی به  به اتفاق آقای دکتر احمدی نژاد رهسپار مرکز لویی پاستور واقع در خیابان پاستور جنب نهاد ریاست جمهوری شدند و اقدام به تزریق واکسن فتنه میکروب کردند . در این اقدام  ارزشی و نمادین در مرکز انستیو پاستور  وزرا و رییس جمهور محبوب  رهبر  واکسن ضعیف شده  فتنه را با موفقیت تزریق کردند . 
 دکتر احمدی نژاد به خبرنگارن حاضر درمراسم آمپول زنی فتنه در انستیو پاستور با اشاره به سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی  گفت : 

« از انجایی که ایشان با درایت خاصی از لزوم واکسینه شدن نظام در برابر فتنه صحبت کردند لذا شایسته بود به صورت نمادین هیئت کابینه در  انسیتو  پاستور حضور یابند و آمپول  فتنه را تزریق کنند تا در برابر فتنه های پیش رو در برابر حذف یارنه ها و شورش های نظیر شورش بنزین و شورش نان و تجمعات فتنه گرانه مردم گمراه شده آماده باشیم . »

احمدی نژاد همچنین از طرح ملی واکسینه کردن مردم به میکروب فتنه خبر داد که بزودی پس از طرح هدفمندی به اجرا گذاشته می شود.