۱۳۸۹/۹/۶

ماجرای دستگیری هواپیما ربا از زبان برادر گمنام امام زمان سپاهی در هواپیمای تهران - دمشق


ماجرای دستگیری هواپیما ربا  از زبان برادر گمنام امام زمان  سپاهی در هواپیمای تهران - دمشق به گزارش کیهان قهو ه ای *

بسم الله الرحمن الرحیم 

 بنده مامور مخصوص گمنام امام زمان مستقر در هواپیمای جمهوری اسلامی هستم و راحت  نشسته بودم رو صندلی خودم و ذکر و صلوات می فرستادم  که یهو یه منافق کور دل ضد انقلاب صهیونیستی ضد ولایت فقیه معاند محارب اسلام  از روی صندلی بلند شد و نزدیک در کابین خلبان شد و داد زد : مرگ بر اصل ولایت فقیه  و بعدش گفت : بنده هواپیما ربا هستم و برای اسراییل کار می کنم و می خوام این هواپیا را ربایش کنم  و سپس اقدام به هواپیما ربایی کرد . اولش من خونم به جوش امده بود و قادر به حرکت نبودم  که به ساحت ولی فقیه توهین کرده و خواستم سرش را در جا ببرم . از انجایی که من گمنام هستم و سرباز امام زمان هستم از امام زمان مدد گرفتم و با ذکر یا مهدی ادرکنی به خودم امدم و توانستم روی پاهایم وایستم و با کمک امام زمان یواش یواش خودم را به نزدیکی این هواپیما ربای معاند ضد ولایت فقیه  برسانم و گولش بزنم و با یک پولوتیک  نظرش را جلب کنم و گفتم : برادر من هم دل خوشی از ولایت فقیه پدر سوخته ندارم ومی خواهم کمکت کنم و طرفدار سفت و سخت اسراییل هستم و این جوری تونستم خدعه کنم و نزدیکش شوم . 
 اولش باور نمی کرد ولی پا فشاری کردم و فحش های بدبد به حضرت اقا دادم تا باور کرد . بعدش من تونستم خلع سلاحش کنم . و تحویل برادر سپاهی معلوم نام بدهم تا پدرش را دراورند .

------------------

کیهان قهو ه ای* : ویژه قهوه ای کردن جمهوری اسلامی