۱۳۸۹/۹/۹

برای اولین بار در جهان عکس خر بروی تمبر در ایران زده شد


کارشناسان انتشار این تمبر با عکس خر  را بی سابقه توصیف کرده اند