۱۳۸۹/۹/۷

هیئت کابینه احمدی نژاد چهارشنبه و پنج شنبه را به دلیل وجود ذرات خس و خاشاک و میکروب زا بودن هوا تعطیل اعلام کرد در همین خصوص دکتر احمدی نژاد گفت : 
 « بنده از تصمیم هیئت دولتم کمال تشکر را دارم وبرای جلوگیری از اغتشاش خس و خاشاک ناگزیر شدیم بار دیگر چهار شنبه و پنج شنبه را تعطیل کنیم »
 دکتر احمدی نژاد در اخر گفت : « البته اگر ان سه میلیون خس و خاشاکی  که 25 خرداد 88در تهران تجمع کردندو بر علیه جمهوری اسلامی فتنه کردند  از این شهر خارج شوند ما قول می دهیم حتی جمعه ها را نیز تعطیل نکنیم چه برسه به چهارشنبه ها و پنج شنبه ها و اصلن هم ترسی از حذف یارانه ها نداریم ...»


بر اساس تصميم هيئت وزيران دولت دکتر احمدی نژاد  چهارشنبه و پنج شنبه ادارات دولتی و مدارس در شهر تهران، شهر ری و شميرانات تعطيل است .
 دلیل هیئت دولت  وجود ذرات خس و خاشاک  در هواست که ان را  به شدت خطرناک توصیف کردند  که علاوه براینکه میکروب زاست  منجر به بروز فتنه می شوند .
به گزارش کیهان قهوه ای درهفته گذشته میزان غلظت خس و خاشاک موجب یک روز تعطیلی در روز چهارشنبه هفته گذشته  شده بود ولی بر اساس کارشناسی صورت گرفته هیئت دولت قرار است  میکروب خس و خاشاک زیادی در چهارشنبه در تهران مشاهده شود لذا  برای پیشگیری از تجمع خس و خاشاک  و ایجاد فتنه چهارشنبه و پنج شنبه این هفته  تعطیل اعلام شد تا بهانه ای بر ای تجمع میکروبهای خس و خاشاک وجود نداشته باشد  .