۱۳۸۹/۸/۱۳

چرا احمدی نژاد به مصاحبه با ر سانه های بیگانه افتخار می کند ولی ایرانیان با یک تماس متهم به خیانت می شوند

احمدی نژاد در 5 سال اخیر بیش از صدها مصاحبه با رسانه های بیگانه و ضد انقلاب از دید جمهوری اسلامی کرده است و در سفر اخیرش به نیویورک بیش از بیست مصاحبه با رسانه های تلویزیونی بیگانه انجام داد که آن را مصداق جنگ با امریکا معرفی کرد و در رسانه های دولتی آن را از افتخارات احمدی نژاد معرفی کردند . علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی ایران ، به دلیل انجام یک مصاحبه با بی بی سی متهم به بر هم زدن امنیت ملی شده است . پس اگر رسانه بیگانه بد است احمدی نژاد صد ها بار با این رسانه ها مصاحبه کرده است و حتی در پاره ای از موارد کمک به رسانه بیگانه کرده است  و حتی  متهم به پرداخت رشوه به مصاحبه کننده شده است . به صرف اینکه در جهان معروف شود ادعای مضحکی بر زبان رانده است که تبعاتش دامن میلیونها ایرانی گرفته است . نفی هولوکاست و نفی یازده ستامبر و دفاع از تروریسم در مصاحبه های احمدی نژاد جز مایه حقارت برای ایرانیان چیزی به همراه نداشته است . کسی که باید محاکمه شود احمدی نژاد است که در مصاحبه هایش دروغ می گوید .