۱۳۹۰/۴/۵

خاطرات مامور سابق استخبارات عربستان از ربایش شهرام امیری منتشر شد

 
 
به گزارش کیهان قهوه ای مجموعه خاطرات رباینده شهرام امیری منتشر شد .
خاطره ای از یک جاسوس عربستانی که به جمهوری اسلامی پناهنده شده است
بنده جاسم الحدیدی الشوالی مامور سابق الاستخبارات عربستان هستم که به جمهوری اسلامی پناهنده شدم . اینجانب پس از ورود به تشیع متحول شدم و می خواهم افشاگری کنم .
من خودم نامه اوباما که به عربستان داده بود را دیدم که نوشته بود شهرام امیری دانشمند هسته ای بهداشتی را بگیرید و به ما تحویل بدهید و یه عکس سه در چهار هم از شهرام امیری فرستاده بودند.
من با کمک جیمز مامور سیا در صحرای عرفات با لباس مبدل خودمون را شبیه حاجی ها در اوردیم و نزدیک شهرام رفتیم و در یک فرصت مناسب قبل از اینکه سنگ رجم پرتاب کند با یک امپول گنده بیهوش کردیم و به ریاض منتقل کردیم و از انجا با یک هواپیمای نظامی به صحرای اریزونا ی امریکا منتقل کردیم .
 من که تا صفا و صمیمیت شهرام را دیدم فهمیدم امریکایی ها اشتباه می کنند و کارناشایستی است که انسان بی گناهی را ربایش کنیم ولی برحسب وظیفه باهاشون همکاری کردم و پس از اینکه شهرام را امپول زدم دچار عذاب وجدان شدید شده بودم و با سید احمد خاتمی امام جمعه تهران تماس گرفتم و مشکلم را بیان کردم که ایشان با سعه صدر مرا با مکتب عظیم شیعه اشنا کردند و مرا از چاله به چاه انداختند البته منظورم اینه که مرا با مذهب بزرگتری اشنا کردند . در هرصورت در این یک سال خیلی جهد کردم و سرانجام شیعه ولی فقیه شدم و به رسالت سیدعلی خامنه ای ایمان اوردم و همزمان با ورود شهرام امیری به ایران از الاستخبارات فرار کردم و به جمهوری اسلامی ایران پناهنده شدم و توسط حسین شریعتمداری توجیه شدم و این اولین مصاحبه من با رسانه هاست به نیابت در کیهان منتشر شد .