۱۳۹۰/۴/۳

اخوند صدیقی : اگر زنان در استخر حجاب اسلامی را رعایت می کردند هیچ اشرار و بسیجی جرات نمی کرد به استخر حمله کند


ایت الله صدیقی در خصوص حفظ حجاب در تابستان گفت :
 متاسفانه برخی از عوام کل الانعام که جنبه ندارند و بدنبال اسایش و راحتی هستند . حجاب سخیفی دارند که باعث شده است یه سری از جوانان شر وشور و بسیجی تحریک شده و کارهای منافی عفت عمومی انجام بدهند .
 در خصوص تعرضات و تجاوزهای اخیر برادران بسیجی خاطر نشان می کنم  دست صهیونیسم به وضوح در این قضیه دیده می شود .
البته قصر اصلی دخترانی هستند که حجاب را رعایت نمی کنند .اگر زنان در استخر پوشش مناسب  و حجاب اسلامی را رعایت می کردند بنده شهادت می دهم هیچ اشرار و بسیجی جرات نمی کرد به استخر نزدیک شود و به سمت زنان لخت کنار استخر حمله ور شود و از آنها فیلم برداری کنند .
 بنده عاجزانه از زنان مسلمان و غیر مسلمان درخواست می کنم ناموس فاطمه زهرا را در معرض دید مردان قرار ندهند و همواره در لباس و پوشش اسلامی باشند .
 بنده خبر دارم که در این استخر زنان لخت می شدند و گویا شنا هم می کردند که همین خبر باعث تحریک جوانان خداجوی بسیجی و اشرار شده که به دیدن این زنان بروند و از نزدیک استخر زنانه را ببینند و ان شالله که از این پس زنان با حجاب باشند تا مردان شر شور از خیر یدین زن لخت بگذرند
.