۱۳۹۰/۳/۱۱

جیگرشو داری ؟


  هوا خیلی گرم شده ,  پس ازعاشورای 1388 هجری شمسی تهران اینقدر گرم نشده .
از یادم نمیره زمستان سال 88 را که در اوج گرما در خیابان آزادی , یادته چه جیگری داشتی ؟
 یادمه  غوغایی شده بود اما حیف مثل همیشه  که ناهار عاشورا خورده میشه همه یادشون میره حسین کشته شده , میرن دنبال کارشون . انگاری ظهر عاشورا  همه برای پلو خوری میان بیرون 
  میدونم ولی بازهم هوا خیلی گرم شده !
 آره گرم شده حالا جیگرشو داری  !؟