۱۳۹۰/۳/۹

داوود احمدی نژاد : شک دارم محمود بچه بابام باشه !

داوود احمدی نژاد در ارتباط با وقایع اخیر گفت : « با حرکتهایی که از محمود دیده ام مطمئن هستم که محمود بچه بابام نیست و حرام زاده است .  طبق روایات صحیح  یکی از علائم حلال زادگی ولایتمداری است که با توجه به تحرکات صورت گرفته از سوی محمود یقین دارم که محمود بچه ی پدرم نیست  . یادمه در کودکی  وقتی  محمود بدنیا امد به ال علی فحش می داد که بابام به سختی تنبیه اش می کرد  و به مادر سرکوفت می زد که این بچه حرامزاده است و مادرم زار زار گریه می کرد و می گفت  این بچه خودته . »
 
 داوود احمدی نژاد در ادامه گفت : « محمود بعد از تنبیه های سخت  ادم شد و محب ال علی شد . حتی یادمه در نماز شب های که می خواند برای پهلوی فاطمه خیلی گریه می کرد ولی چند ماهی است که دوباره دشمن ال علی شده و شک بنده و خانواده ابوی را به یقین تبدیل کرده است که محمود حرام زاده است »
 
 در اخر داوود احمدی نژاد گفت : 
« بنده ضمن اعلام برائت از اقای محمود احمدی نژاد اعلام می کنم ایشان بچه باباش نیست و حرام زاده است . از مقام معظم رهبری درخواست می کنم حساب خانواده ما را از این جرثومه جدا کند من هیچ ارتباطی با این شخص ضد ولایت نداریم»