۱۳۹۰/۲/۱۴

ا.ن در توضیح اخراج مصلحی گفت :حیدر مصلحی فتنه گر و جاسوس اسراییل است وجایی در کابینه بنده ندارد !


 دکتر ا.ن بازهم در جنجالی دیگر بعد از حضور حیدر جمیزباند در کابینه وی را از هیئت بیرون کرد.
دکتر ا.ن در گفتگویی اختصاصی با کیهان قهوه ای  بیان داشت :
« این اغا ( حیدر مصلحی )از فتنه گران قهاری است که در بیت رهبری رخنه کرده است و توانسته است مخ حضرت آغا را بزند و وارد کابینه شود و برای همین فتنه گران جایی بین کابینه بنده ندارند و مصلحی را امروزاز کابینه مرخص کردم »
احمدی نژاد ادامه داد :
« بنده یک شب داشتم می رفتم به سمت منزل همین شخص را که در مسند مهمترین پست اطلاعاتی کشور نشسته است را در ماشینی در خیایان ولیعصرعج در کنار خانمی جوان بدحجابی دیدم که مشغول عیاشی بود و زمانی که مورد سین جیم قرار دادم متوجه شدم خانم بدحجاب هیچ نسبتی با حیدر مصلحی ندارد و در تحقیقات دیگری به کار گروهی دکتر مشایی متوجه شدیم دختر خانم همراه ایشان از جاسوسهای اسراییلی است که توانسته است با اغفال کردن حیدر خان مصلحی اسناد مهمی را به اسراییل منتقل کند و بنده متوجه منطق حضرت آغا در خصوص حفظ این جرثومه صهیونیستی در وزارت اطلاعات درک نمی کنم و با این  اغا ارجح است و با این حال در کابینه حضور دارد ولی بهش گفتم هر وقت بنده در جایی بودم ایشان سریعا خارج شود و در هیئت دولت جایی ندارند و پاسخگوی بنده نیستند وبرند به حضرت اغا پاسخ بدند !»