۱۳۹۰/۲/۲۶

رحیم مشایی : وزارت الهیات و اجنه ضروری از تاسیس وزارت ورزش است

 
به گزارش اختصاصی  کیهان قهوه ای رییس دفتر دکتر احمدی نژاد , در گفتگویی بیان داشت : 
« ما نیازی به همکاری صمیمانه با مجلس شورای اسلامی نداریم و معتقدیم یک مشت نماینده بی خاصیت که به جن و الهیات اعتقاد ندارند در مصدر کار هستند و هیچ ارزشی به آموزه های اعتقادی اسلامی ندارند . »
 
مشایی تاکید کرد :
«اینها ( نمایندگان ) فکر می کنند با دور هم نشستن و خاله زنک بازی می شود کشور را اداره کرد به جای اینکارها باید یه فکری به حال  الهیات و اجنه و رمالان کرد . »
 
مشایی همچنین بیان داشت :
« متاسفانه در 22 سال اخیر  به این مسایل توجی نشده است و بجز دوره ریاست جمهوری حضرت اقا که الهیات بسیار در این دوره قوی بود  در این بیست سال به الهیات و جن گیری توجهی نشده است . ببینید دهها ایه در قران درباره جن آمده است ما حقوق بشر و حقوق حیوانات داریم ولی کسی تا به حال از استیفای حقوق جن صحبتی نکرده و در حال تدوین حقوق اجنه هستیم و پیگیر تاسیس وزرات الهیات و اجنه در جهت تسهیل کارهای اجنه هستیم و ان شالله بزودی یارانه های اجنه را هدفمند می کنیم»

 مشایی در اخر گفت : 
«تاسیس وزرات ورزش الویت نخست دولت نیست چراکه دولت مهرورز تاکید دارد تاسیس وزارت الهیات و اجنه مهمتر از تاسیس وزارت ورزش است .»