۱۳۹۰/۳/۶

احمد خاتمی : جیمز باند و سیا باید در برابر حیدر مصلحی بوق بزنند


به گزارش کیهان قهوه ای خطبه های نمازجمعه امروز تهران به امامت سید احمد خاتمی برگزار شد

 در خطبه نخست  امروز احمد خاتمی با بدحجاب ها اتمام حجت کرد و گفت :« زنهای شال به سر در اتش جهنم می سوزند .»
وی  در خطبه دوم دستاورد دستگیری 34 جاسوس امریکا در ایران گسترده خواند که تنها از عهده حیدر مصلحی  برامده است . احمد خاتمی گفت : 
« این دستاورد باشکوه را به  ساحت مقام عظمی ولایت که با تدبیر ویژه اقای مصلحی ابقا کردند بدست امد . حیدر مصلحی شایسته ترین فرد برای دستگاه جاسوی اسلامی هستند . بنده باور دارم جیم باند و سیا باید در برابر ذکاوت و هوش اقای مصلحی بوق بزنند .»
احمد خاتمی در بخش دیگری از نماز جمعه  با حمله به ایرانیت و مکتب ایران گفت : 
 «ما از ایران گرایی خیری ندیده ایم و مکتب جعلی ایران در برابر اسلام بدعتی اشکار است که توسط مراجع پس زده شده است ولی مثل اینکه هنوز دست برنداشته اند و هنوز دم از مکتب ایرانی می زنند که بنده حقیر تا نابودی مکتب ایران سر از پا نمی شناسم »