۱۳۹۰/۲/۱۱

از دعوای ا.ن و خ.ر چیزی در نمیاد ! برنامه بعدی چیه ؟


این خ.ری که من می بینم انقدر خر فهم  هست که از پس تاپاله اش بربیاد . درگیری بین خامنه ای واحمدی نژاد وجود داره ولی این دعوا به درد نمی خوره و چیزی از این دعوا  در نمیاد . به جای اینکه بشینیم دعوای خ.ر و تاپاله اش را ببینیم یه فکری به حال این رخوت کنیم ؟
ا.ن اگر قرار باشه پل های پشت سرش را خراب کنه  دیگه جایی نداره برگرده وباید بره ته دره  ! خامنه ای هم  به وجود ا.نی که اینقدر روش سرمایه گذاری کرده نیاز داره و نمیذاره به این راحتی ا.ن از دستش در بره و برای اجرای برنامه هایش نیاز به ا.ن داره . خ.ر برای به گند کشیدن کشور در زمینه سیاسی و اقتصادی نیاز به ا.ن داره . خ.ر اگر لازم باشه برای پیشبرد اهدافش به ا.ن هم باج میده .
خ.ر برای حفظ ظاهر و از دست ندادن طرفداران سنتی که که بر اساس تبلیغات بوجود اورده و این نوچه هایی که به ا.ن علاقه دارند نیاز به وجود کریه ا.ن داره . 
تا  6 ماه دیگر انتخاباتی برگزار خواهد شد که با جنگه های زرگری بین اصولگرایان قصد دارند زمینه را برای حضور بخش مهمی از جامعه که تا امروز اعلام کردند (عمرن در انتخابات شرکت کنیم) را دوباره گول بزنند و پای صندوق بکشند .
هرچند دعوای ا.ن .خر واقعی است ولی چیزی عاید جیب مردم نمی شود پس یه برنامه جدید باید چیده شود .