۱۳۹۰/۲/۱۰

خامنه ای برای رفع سوختگی آب را روی احمدی نژاد پاشید !

سید علی خامنه ای که چند روزه حسابی به سوزش افتاده برای رفع درد سوختگی آب را روی احمدی نژاد ریخت .
عکس تزیینی
به گزارش خبرنگار کیهان قهوه ای مستقر در بیت رهبری سید علی خامنه ای امروز دکتر محمود احمدی نژاد را به حضور فراخواند و با ابراز گلایه بیان داشت :
« مموتی این چه بساطی درست کردی چند روزه بنده علیل از دست قهر کردن تو در حال سوزش هستم  . من تو را انتخاب کردم که این جوری منو نصف عمر کنی . بنده زیر بار نمی رم میرحسین که هشت نخست وزیر خودم بود وفامیل خودم محسوب میشه  را به خاطر اینکه نظرم به تو نزدیکتر بود رد کردم بره و نذاشتم رییس جمهوراسلامی بشه بعد تو با این بچه بازی ها  ابروی منو می بری . نظام کردی یه سکه پول سیاه ... خجالت نمی کشی قهر کردی رفتی تو خونه قایم شدی , حالا بلایی سرت میارم که دیگه از این غلطها نکنی . حالا آبو میریزم اونجا که  میسوزه... »